Condicions compra

Política de venta, cancel·lació i devolució:

Condicions generals.

Totes les persones usuàries, associacions o col·lectius estan obligades al pagament dels preus públics que s’estableixin per l’ús de les IEM i els seus serveis. El pagament s’haurà de fer efectiu prèviament a l’ús.
En cas de no utilitzar-se la IEM per causes alienes a la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Vilafranca no es retornarà l’import satisfet, ni es canviarà l’ús per altra data o horari.
Els lloguers de les instal·lacions esportives es podran realitzar fins a una hora abans de l’hora de l’inici de l’activitat.


Cancel·lació i devolució:

Es podrà cancel·lar o modificar la data i horari de reserva sempre que es sol·liciti amb 24 hores d’antelació a: reservaesports@vilafranca.org